Hem

 

Den här hemsidan har legat i träda länge som en konsekvens av en period av rekonstruktion av gamla och nya identiteter, teoretiska ramverk, förklaringsmodeller och nya verktyg.

Inget blir någonsin helt färdigt men nu finns ett underlag för dialog med andra som intresserar sig för social hållbarhet, samhällsutveckling, organisationsutveckling i allmänhet och skolutveckling i synnerhet utifrån ett framtidsorienterat ramverk.

Välkommen!

Framtiden måste grundas i dialoger, förhandlingar och debatter om samhällets utveckling snarare än i fokuseringen av våra kategoriska skillnader och gränserna för vad som kan tolereras. Medborgarskapet ska grundas i ömsesidig respekt och inte enkelriktad dressering av de avvikande.” Ur “Frysboxen i sovrummet eller integrationsfällan som slog igen